ramet@ramet.ee +372 123 456

Ehituskonteiner

Ehitusjäätmete kogumine ja transport teostatakse üldjuhul erineva mahuga teisaldatavate veokonteineritega. Jäätmete laadimistöödeks paigaldatakse konteiner kokkulepitud ajal selleks võimalikult sobivasse kohta. Külgedele avanevad tagaluugid võimaldavad mugavalt teostada laadimist. Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida.

Konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki: mida raskemad on jäätmed, seda väiksem konteiner tuleb valida, kuna autol asuva seadme tõstevõime on piiratud. Konteinerite suurused on vahemikus 5-30 m3 ning igal konteineri tüübil on erinev veohind.
Järgnevalt mõned näpunäited konteineri mahu valimiseks sõltuvalt jäätmete liigist:
- betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid 5-15 m3,
- haljastuse jäätmed, hakkepuit, puuoksad, saepuru 20-30 m3,
- segakoristuspraht 6-20 m3.